Κατάστημα για ενοικίαση Κέντρο (Καλλιθέα)

47 τ.μ. € 400

ΠΑΤΑΡΙ - 47 Τ.Μ., ΥΠΟΓΕΙΟ - 47 Τ.Μ.,

1 Χώρος

Κωδ.  9617

1 Χώρος

Κωδ.  14154

1 Χώρος

Κωδ.  10631