1 Χώρος

Κωδ.  8885

Γραφείο για ενοικίαση Καλλιθέα, Κέντρο

27 τ.μ. € 400

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΟ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

1 Χώρος

Κωδ.  8900

1 Χώρος

Κωδ.  5841