Κατάστημα για ενοικίαση Ακαδημία (Κέντρο)

45 τ.μ. € 250

ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ - 25 Τ.Μ.,

1 Χώρος

Κωδ.  7665

1 Χώρος

Κωδ.  7213

1 Χώρος

Κωδ.  7400

1 Χώρος

Κωδ.  14341

1 Χώρος

Κωδ.  7060